לוקאלינק

על מנת לבסס את התנועה, להצמיח אותה מלמטה למעלה ולהישאר מחוברים לשטח, פיתחנו תכניות הכשרה ייחודיות שמתמקדות ביצירת שינוי ברמה המקומית והאזורית. תכנית לוקאלינק מבוססת על ההנחה, כי כל קהילה יודעת הכי טוב מהם צרכיה ולכן ראוי שהיא זו שתקבע כיצד יש לפעול. במסגרת התכנית, המשתתפים מחזקים את מיומנויות המנהיגות והיזמות האישית שלהם, רוכשים כלים לשינוי חברתי ברמה הלוקאלית ועוברים הכשרה לבניית קמפיין דיגיטלי שיעלה ברשתות החברתיות השונות: קביעת יעדים ומטרות, התאמת אסטרטגית פעולה שתתאים לשינוי אליו הם מייחלים, יצירת שיתופי פעולה, והפקה מלאה של הקמפיין מתחילתו ועד סופו. מטרת התכנית היא לטפח דור חדש של אקטיביסטים חברתיים ומנהיגים צעירים, עם וללא מוגבלות, שיפעלו ברמה המקומית והאזורית, ייזמו פרויקטים לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בקהילה ובחברה, וכן יקדמו ויובילו שינוי עמדות חיובי כלפי אנשים עם מוגבלות.

שותפים לתוכנית

האם ניתן להשתתף בתכנית בכל מקום בארץ?

תכנית לוקאלינק שואפת להגיע לכל ישוב בישראל, וכך לתת הזדמנות לכל אחת ואחד מכל אזור להשתתף בתכניות המנהיגות שלנו. עם זאת, כיוון שמטרת התכנית לעודד פעילים חברתיים לפעול באזור מגוריהם, אנו ממליצים בחום לכל אחת ואחד להצטרף לקבוצה בנפתחת באזור מגוריו/יה.

מה קורה בתום סיום התכנית?

בוגרי התכנית הופכים לחלק בלתי נפרד מרשת הבוגרים של לינק 20. במסגרת זו, הם יכולים לקדם סוגיות הקרובות לליבם באמצעות קמפיינים ופעילות של התנועה. כמו כן, הפעילים יכולים להמשיך לפעול ברמה המקומית והאזורית ולהניע לשינוי חברתי רחב היקף באזור מגוריהם.

האם אוכל להשתתף בתכנית אחרת של לינק 20 לאחר מכן?

בוודאי!