לינק לכנסת

תכנית התמחות ייחודית, המיועדת לסטודנטים עם מוגבלות שיוכלו להתנסות ולהתמחות בעשייה המגוונת במשרדים של חברי הכנסת. משתתפי התכנית יזכו להכיר לעומק את עבודת הכנסת, ולהשתלב במוקדי קבלת ההחלטות בישראל, תוך חיזוק יכולת המנהיגות שלהם במרחב הציבורי והפוליטי. במהלך התכנית המשתתפים זוכים להיחשף ולקחת חלק בפעילות הפרלמנטרית: לעבוד בצמוד ליועצים ולדוברים של חברי הכנסת, וללוות את ההחלטות הנוגעות לקביעת מדיניות. התכנית מקנה כלים וניסיון מקצועי בהתאם ליכולות ולנטיות של המשתתפים.

התוכנית בתמיכת:

איך זה עובד?

תכנית LINK_בכנסת היא תכנית התמחות ייחודית, המיועדת לסטודנטים עם מוגבלות בלבד שמאפשרת הזדמנות להשתלבות ועשייה במשרדי חברי הכנסת. על המתמחים להיות סטודנטים במוסד לימודים אקדמי באופן פעיל. ההתמחות כוללת 240 שעות התמחות שנתיות ומלגה בסך 10,000 ש”ח. 

אישור ההתמחות מותנה בראיון קבלה, באישור המוסד האקדמי ובאישור הכנסת.

האם אצטרך להגיע לכנסת?

התכנית אכן כוללת הגעה לכנסת שכן שם הם מתרחשת הפעילות הפרלמנטרית ומשם כמובן מתנהלות גם לשכות חברי הכנסת.

האם אוכל לבחור אצל איזה ח”כ להתמחות?

אנחנו שואפים שכל אחת ואחד מהמתמחות שלנו יתמחו היכן שהם/הן מרגישים בנוח ולכן ננסה להתאים בין רצונות הסטודנטים במידה מסויימת ללשכת ח”כ להתמחות.

האם ניתן להמשיך ולעבוד בלשכה בה התמחיתי?

המשך העבודה בלשכה של חבר כנסת לאחר תום תקופת ההתמחות בהחלט יכולה להתרחש אך היא אינה נוגעת ותלויה בתכנית של לינק 20. בתום תכנית ההתמחות המסגרת והפעילות שאנו מספקים למתמחים שלנו מסתיים ועל כן המשך העסקה, אם יהיה כזה, הוא בין המתמחה ללשכה בה פעל באופן עצמאי.