מצגת יונית אפרתי
מנהלת שילוב בקהילה

מנהיגות בעידן דיגיטלי
ג'וש מלדה

29.10
חלק ראשון

29.10
חלק שני

30.10
חלק ראשון

30.10
חלק שני

link20ניוזלטר

Is the sidewalk preventing you from going to the park? Did you go on a flight that wasn't accessible? Send us a picture and a short description and together we will work towards inclusion

    Add a file