מפגשי התוכנית

סמינר פתיחה
והיכרות

מפגש דיגיטל
וסטוריטלינג

מפגש פלטפורמות דיגיטליות​

סמינר מנהיגות
ואקטיביזם

סמינר הכנה
להאקתון

האקתון לינק20

מפגש סיום

Is the sidewalk preventing you from going to the park? Did you go on a flight that wasn't accessible? Send us a picture and a short description and together we will work towards inclusion

    Add a file